To use all functionalities, get business discounts and order products, please register: [here]

Granični prekidači

GRANIČNI PREKIDAČ CSA-001

Marka 

Ip zaštita
IP66
Aktivno opterećenje
10A
Induktivno opterećenje
4A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CSA-003

Marka 

Ip zaštita
IP66
Aktivno opterećenje
10A
Induktivno opterećenje
4A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CSA-012

Marka 

Ip zaštita
IP66
Aktivno opterećenje
10A
Induktivno opterećenje
4A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CSA-031

Marka 

Ip zaštita
IP66
Aktivno opterećenje
10A
Induktivno opterećenje
4A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CSA-021

Marka 

Ip zaštita
IP66
Aktivno opterećenje
10A
Induktivno opterećenje
4A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CSA-081

Marka 

Ip zaštita
IP66
Aktivno opterećenje
10A
Induktivno opterećenje
4A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ TZ-6001

Marka 

Ip zaštita
IP65
Aktivno opterećenje
15A
Induktivno opterećenje
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ TZ-6101

Marka 

Ip zaštita
IP65
Aktivno opterećenje
15A
Induktivno opterećenje
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ TZ-6102

Marka 

Ip zaštita
IP65
Aktivno opterećenje
15A
Induktivno opterećenje
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ TZ-6104

Marka 

Ip zaštita
IP65
Aktivno opterećenje
15A
Induktivno opterećenje
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ TZ-6143

Marka 

Ip zaštita
IP65
Aktivno opterećenje
15A
Induktivno opterećenje
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ TZ-6106

Marka 

Ip zaštita
IP65
Aktivno opterećenje
15A
Induktivno opterećenje
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CM-1307

Marka 

Ip zaštita
IP65
Aktivno opterećenje
15A
Induktivno opterećenje
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CM-1309

Marka 

Ip zaštita
IP65
Aktivno opterećenje
15A
Induktivno opterećenje
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CM-1308

Marka 

Ip zaštita
IP65
Aktivno opterećenje
15A
Induktivno opterećenje
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CM-1305

Marka 

Ip zaštita
IP65
Aktivno opterećenje
15A
Induktivno opterećenje
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CM-1703

Marka 

Ip zaštita
IP65
Aktivno opterećenje
15A
Induktivno opterećenje
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CM-1705

Marka 

Ip zaštita
IP65
Aktivno opterećenje
15A
Induktivno opterećenje
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ TZ-8104

Marka 

Ip zaštita
IP40
Aktivno opterećenje
5A
Induktivno opterećenje
3A
Garancija

GRANICNI PREKIDACI TZ-8108

Marka 

Ip zaštita
IP40
Aktivno opterećenje
5A
Induktivno opterećenje
3A
Garancija

Cijene su s PDV-om