To use all functionalities, get business discounts and order products, please register: [here]

Opis

DTSD1352 je pametno brojilo dizajnirano za sistem napajanja, industrijska i rudarska preduzeća i komunalije za izračunavanje potrošnje električne enrgije i upravljanje potrebom za električnom energijom. Odlikuje se visokom preciznošću, malom veličinom i jednostavnom ugradnjom. Integriše mjerenje svih električnih parametara sa cjelokupnim mjerenjem i upravljanjem električnom energijom, pruža različite podatke o prethodnih 12 meseci, provjerava kvalitet električne energije ostvaruje daljinsku komunikaciju i daljinsko upravljanje sa prebacivanjem ulaza i relejnog izlaza i ima izlaz alarma. Opremljen je sa PS485 komunikacionim portom i prilagođen MODBUS-RTU. DTSD1352 se može koristiti u svim vrstama kontrolnih sistema, SCADA sistemima i sistemima za upravljanje energijom.

 

TEHNIČKI PODACI:

• Tip: jednofazni

• Opseg mjerenja (A) : 10(60A)

• Dimenzije (mm): 88x36x70

 

KARAKTERISTIKE: 

• lcd ekran od 8 bita

• Izmjerite parametre: Napon, struja, aktivna snaga, reaktivna snaga, prividna snaga, faktor snage i frekvencija (U, I, P, K, S, PF, F).

• Opcioni komunikacioni protokol i funkcije: Modbus RTU RS485

• Više tarifa: zamrznuti KWH istorijski, KWH za tri mjeseca, prilagoditi 4 vremenske zone, 2 liste vremenskih intervala, 14 vremenskih intervala po danu i 4 tarifne stope.

Povezani proizvodi